Profielfoto
HouMeVast

EFT RELATIETHERAPEUT Dordrecht

 • Louise Malschaert

 • Status
 • Basis EFT therapeut
 • Aanvullend getrainde EFT therapeut
 • Praktijkgegevens
 • Buro Hartszaek
  Singel 92
  3311PE
  Dordrecht

Over mij

Hartelijk welkom op onze persoonlijke pagina!

In 2011 ben ik, Louise, gestart met de opleiding psychosociale therapie bij bureau de Roos, die ik in juni 2014 afgerond heb tot geaccrediteerd therapeut. Theo heeft de zelfde opleiding gevolgd vanaf 2013 en is in 2017 geaccrediteerd psychosociaal therapeut geworden. Daarna hebben wij een specialisatiejaar kindertherapie en een cursus relatietherapie bij hetzelfde bureau gevolgd.

In 2019 kwamen we in contact met het gedachtegoed van Sue Johnson en hebben de basiscursus EFT gedaan en een vervolgcursus. We mogen ons nu ook EFT-therapeuten noemen, waarmee we iets hopen te kunnen betekenen voor mensen die zich minder met elkaar verbonden voelen of de verbinding met elkaar zijn kwijtgeraakt.

EFT heeft onze manier van therapie geven verandert. Waren we door onze oorspronkelijke opleiding vooral gefocust op ieders persoonlijke groei, door EFT is de nadruk meer komen te liggen op het actuele voelen van verbondenheid in de relatie. Zowel de persoonlijke groei als de groei van de relatie, bepalen het gevoel van verbondenheid. In onze werkwijze ligt het accent nu op de laatste, terwijl beide natuurlijk nodig zijn.

Theo en ik werken in relatietherapie het liefst samen omdat we verschillend en aanvullend zijn.

Mocht je therapie bij ons overwegen, dan kan je, of kunnen jullie, ons bereiken door op  www.hartszaek.nl te drukken op deze pagina, We kunnen dan een kennismakingsgesprek afspreken. Als uit het eerste gesprek blijkt dat EFT-therapie passend is, dan kunnen we beginnen met de gesprekken die gericht zijn op verbetering van de relatie.

Je kan ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via www.hartszaek.nl.

Houd me vast

 

Je had meer van je relatie verwacht of je relatie loopt niet lekker; je voelt nauwelijks en zelden nog verbondenheid. Je wilt daar verandering inbrengen zonder dat direct ‘therapie’ te willen noemen. We hebben ontdekt dat het ‘houd me vast’-programma daarbij mogelijkheden heeft. Zoals EFT is dat programma gefocust op je gevoel van verbondenheid met elkaar. Het heeft vooral aandacht voor de emoties die in jullie relatie spelen.

 

Het ‘Houd me vast’-programma heeft een structuur die gebaseerd is op het gelijknamige boek van Sue Johnson en bestaat uit acht bijeenkomsten.

Onderwerpen zijn:

- emoties, hechting en verbondenheid voelen,

- gedrags-patronen van ‘geen verbondenheid voelen’ herkennen,

- onderliggende emotie-patronen van ‘geen verbondenheid voelen’ herkennen; die kunnen

  ook met vroeger te maken hebben,

- hoe kunnen we wederzijds gedrag en wederzijdse emoties weer laten harmoniëren, zodat  

  de onderlinge verbondenheid weer groeit.

 

Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met videomateriaal, oefeningen en huiswerkopdrachten. Het is vooral de bedoeling dat je samen met je partner aan de slag gaat. Het programma is geschikt om in groepsverband tot ca. 8 stellen te doen; het  kan ook in kerkelijk verband gedaan worden. Uiteraard kan het ook in individuele sessies!

 

Mocht je overwegen hier aan mee te willen doen, dan kan je, of kunnen jullie, ons bereiken door op www.hartszaek.nl te drukken op deze pagina. We kunnen dan een kennismakingsgesprek afspreken. Als dan blijkt dat dit programma aansluit bij jullie vraag, dan gaan we een eerste bijeenkomst organiseren.

Je kan ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via www.hartszaek.nl.